0 Jobs | 0 Resumes | 0 Companies

Marire de salariu

MODEL CERERE

Dragă Ş€fule,

Fi€care dintr€ angajaţii instituţi€i noastr€, sunt€m f€rm d€votaţi atât dumn€avoastră, cât şi instituţi€i. Vr€m profitabilitat€, r€ntabilitat€, dar sunt€m şi noi oam€ni şi av€ m n€voi. Bazându-n€ p€ înţ€l€g€r€a dumn€avoastră, aşt€ptăm n€goci€r€a
salariilor.
Cel€ bun€!

MODEL RĂSPUNS ŞEF

Dragi colegi,

Actuala NUanţă economico-socială NU vi se poate imputa doar vouă. Noi NUmai alături de voi putem aNUnţa buNUl mers al agenţiei. ANUnţul prin care solicitaţi contiNUU majorări salariale, NU ne suprinde. Vă aştept NU NUmai mâine, ci oricând, la biroul meu, spre a corecta NUanţele sesizate. Ţineţi minte! Răspunsul meu înseamnă NUmai apropiere faţă de necesităţile şi
nevoile voastre!
Cele bune,
Șeful vostru NUmit oficial să lupte NUmai pentru drepturile voastre (care cred că vor fi satisfăcute NUmaidecât),
IoNUț DăiaNU

« »
Made with by Alex Gurghis and Radu Trifan. Powered by WordPress